3
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน พระธรรมฑูตแสดงธรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว